Nằm ngoài khơi vịnh Nha Trang, Hòn Nọc là một dãy các mỏm đá trọc nổi lên trên mặt biển, trong đó có 2 đỉnh song song tảo vách sâu thẳng xuống đáy biển trên 30 mét. Đến mùa nước êm và ấm, rạn san hô và các loài bọt biển "nở bung" trên các vách đá tạo nên những mảng tường rực rỡ. GIỚI THIỆU VỀ ĐIỂM LẶN Nước

Xem Thêm