18/11/2015 gallery_247_big

Rùa bị nữ tính hóa khi trái đất nóng lên?

Bạn có biết đối với một số loài như rùa và một số loài bò sát khác, Gen không quyết định yếu tố giới tính.

gallery_247_big

Giới tính của loài rùa được xác định bởi nhiệt độ trong thời gian ấm trứng. Với nhiệt độ ấm (thường là trên 29o­C) thì trứng rùa sẽ sản xinh ra giống cái.

Trong nhiều năm qua mối đe dọa về hiện tượng “nữ giới hóa” ở rùa đã được dự báo trước do xu hướng nóng lên toàn cầu. Các nhà khoa học dự đoán tại nhiệt độ 28.8oC thì tỉ lệ giống cái sẽ chiếm 99.99% lúc trứng nở.

Trong thời gian ngắn, xu hướng này có thể sẽ có lợi cho việc duy trì nòi giống của loài rủa do số lượng rùa giống cái cao sẽ nâng cao khả năng sinh sản của quần thể. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng quá cao, tỷ lệ nở của trứng rùa sẽ là 100% giống cái, sau đó, khi những cá thể đực trước chết đi sẽ là dấu chấm hết cho loài rùa.
Các nhà khoa học tại Mỹ và Anh cũng dự báo trong vòng 10 – 15 năm tới, với xu hướng hiện tại, toàn bộ trứng rùa sẽ nở thành giống cái, trừ khi có thay đổi về nhiệt độ hoặc thời điểm sinh nở của loài rùa./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *