04/05/2017 Screen Shot 2017-05-04 at 3.01.25 PM

Lặn Tự do một cách An toàn

Lặn Tự do là một môn thể thao mạo hiểm (Extremely safe activity). Nếu bạn luyện tập đúng cách với sự giám sát của bạn lặn có kinh nghiệm sẽ giúp bạn giảm thiểu các rủi ro. Điều quan trọng bạn cần nhớ các trường hợp cấp cứu khẩn cấp trong lặn tự do sẽ khá giới hạn thời gian, tức nến được xử lý nhanh chóng.

Tuân thủ các quy tắc an toàn sau – vốn cũng được huấn luyện trong các khoá học lấy chứng chỉ lặn tự do – sẽ giúp bạn tăng sự an toàn và thoải mái trong khi lặn:

 1. KHÔNG bao giờ lặn tự do một mình – luôn lặn với một bạn lặn luôn ý thức cảnh báo và cùng cấp độ với mình trở lên. Thực hành và tuân thủ nguyên tắc ” một trên một dưới”
 2. KHÔNG đẩy quá giới hạn bản thân – không lặn quá 80% khả năng của bạn
 3. LUÔN LUÔN sử dụng phao nổi, cờ hiệu
 4. KHÔNG để bị thở gấp (Hyperventilate) – nguyên nhân chính của nguy cơ bj ngất xỉu (black out)
 5. KHÔNG Lặn tự do sau khi lặn với khí nén (Scuba diving)!!!
 6. Cân bằng tai khi lặn xuống, KHÔNG cân bằng tai khi nổi lên.
 7. KHÔNG thở ra trong khi đang lặn nín thở.
 8. Thực hiện thở phục hồi đúng cách (hook breaths/ recovery breathing) ngay khi lên bề mặt nước
 9. Hồi sức trên bề mặt giữa các ca lặn.
 10. Chọn thiết bị lặn một cách sáng suốt.
 11. Quan sát mỗi lần chuẩn bị lặn xuống hay khi nổi lên. Ngước mặt nhìn lên khi lên gần mặt nước: đảm bảo mở đường thở và quan sát được bề mạt để không bị cản trở khi trồi lên mặt nước.

Tất cả các nguyên tắc an toàn trên đều được huấn luyện và tuân thủ khi đi lặn với CLB Viet Divers.

DCIM107_VIRBVIRB0542.
Lặn với chân vịt đơn – monofin, lặn người cá – một hình thức lặn tự do giải trí.

Eat.Dive.Love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *