06/08/2015 SNK_SCUBA

Lặn Ống thở Vs. Lặn Bình khí

Được chia sẻ nguyên bản tiếng anh bởi trang web divewire.com, bản đồ hoạ của tác giả Raffles Praslin cho đọc giả một cái nhìn so sánh tương đối thú vị về 2 hình thức lặn với ống thở và lặn với bình khí. Qua biểu đồ này, bạn có thể điểm qua một chút từ lịch sử, sự khác nhau trong thiết bị sử dụng và huấn luyện. Các hình vẽ cũng nhấn mạnh với người chơi rằng điều gì làm, điều gì không để đảm bảo an toàn cho người tham gia lẫn môi trường biển khi tham gia các hoạt động lặn biển. Cuối biểu đồ là phần thôgn tin thú vị về giới hạn khám phá độ sâu của đại dương với các kỷ lục mà con người, động vật hay máy móc đã đạt được.

Rất hứng thú với các bản tóm tắt như vậy, Viet Divers đã chuyển ngữ cho biểu đồ này và mong rằng đem lại cho các bạn lặn Việt Nam những kiến thức đơn giản, gần gũi và thú vị.

Snorkeling Vs Scuba Diving (dịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *