THỢ LẶN THIẾU NIÊN 

Lứa tuổi: 11-15 tuổi
Chương trình gồm: 

 • 2 buổi lý thuyết, mỗi buổi 2-3 tiếng 
 • 2 buổi hồ bơi, mỗi buổi 2 tiếng
 • 2 ngày lặn thực tế ở biển (mỗi ngày 2 ca lặn)
 • Hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết
 • Hoàn thành và thuần thục các kỹ năng dưới nước và thiết bị. 

 

Học phí: 6,100,000 VNĐ (*) bao gồm: 

 • Tài liệu học
 • Nhật ký lặn cho junior diver
 • Chi phí hồ bơi và thiết bị khi tập 
 • 2 ngày đi lặn ở biển Nha Trang (tàu lặn và thiết bị lặn, ăn trưa trên tàu)

 

* Ưu đãi học phí 10% nếu đăng ký theo gia đình (ít nhất là 1 người lớn và 1 trẻ em) và 5% nếu chỉ có trẻ tham gia trong chương trình hè 2016.

 

Giới hạn:

 • Junior OW Diver 11 tuổi được phép lặn tối đa 12m cùng với người lớn (có bằng) hoặc chuyên gia lặn (dive master trở lên).
 • Junior OW Diver từ 12 – 15 tuổi được phép lặn tối đa 18m cùng với người lớn (có bằng) hoặc chuyên gia lặn (dive master trở lên).

 

Sau khi hoàn thành khoá học, bé có thể làm chủ các thiết bị, tự vận hành ca lặn cùng với bạn lặn, tham gia các chuyến du lịch lặn cũng như tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ lặn cho thiếu nhi/thiếu niên trong nước cũng như quốc tế. Bằng có giá trị quốc tế, qua 15 tuổi, bạn trẻ được hệ thống tự động nâng cấp thành Open Water Diver – Chứng chỉ lặn quốc tế cấp độ đầu tiên cho người trưởng thành.