SSI SCUBA RANGER

– Lứa tuổi: 8-10 tuổi
– Chương trình gồm:

• 5 buổi học (lý thuyết và hồ bơi)
• Hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết cho các phần
• Hoàn thành và thuần thục các kỹ năng dưới nước và thiết bị.

Học phí: 4,700,000 VNĐ (*) bao gồm:

• Tài liệu học
• Nhật ký lặn cho scuba ranger
• Chi phí hồ bơi và thiết bị khi tập

* Ưu đãi học phí 10% nếu đăng ký theo gia đình (ít nhất là 1 người lớn và 1 trẻ em) và 5% nếu chỉ có trẻ tham gia trong chương trình hè 2016.

Giới hạn: Scuba Ranger chỉ lặn với thiết bị ở hồ bơi và làm chủ mọi kỹ năng.

Đăng ký thông tin tại: http://vietdivers.org/form-dang-ky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *