Là cấp độ lặn nâng cao của Lặn có Bình khí sau khoá học lặn căn bản.
peak buoy
YÊU CẦU:
Là Open Water Diver, khuyến khích bạn nên sở hữu ít nhất là 14 lần lặn (14 dives) để có thể học khoá lặn nâng cao tự tin và thoải mái hơn. Nếu lần lặn cuối của bạn cách hơn 6 tháng, bạn cần thực hiện “refresher” – lặn ôn lại kỹ năng. Các chuyên viên lặn tại Viet Divers sẽ giúp bạn lên lịch cho những buổi tập ôn luyện này.
KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

– Lặn sâu [Deep dive]: 18 đến 30m.

– Cân bằng tuyệt đối [Peak Performance Buoyancy]: học cách cân chỉnh chì theo khối lượng cơ thể hiện có, học cách bơi cân bằng để không chạm đáy, học cách sử dụng hơi thở để điều chỉnh độ sâu ngắn…

– Tìm kiếm vật thể bị mất [Search and Recovery]: tìm vật thể [khoảng dưới 10kg] bị mất dưới nước trong diện tích 30m2, đồng thời mang vật thể an toàn lên mặt nước.

– Định hướng dưới nước [Underwater Navigation]: học cách định hướng dựa vào địa thế xung quanh, học cách định hướng sử dụng la bàn…

– Lập kế hoạch theo nhiều độ sâu khác nhau sử dụng máy tính lặn [Multilevel and Computer].

Bạn cần 2 ngày để hoàn tất 5 kỹ năng trên, mỗi kỹ năng tương ứng với 1 ca lặn.

Thông tin chi tiết về lớp Advance Open Water nâng cao tại contact@vietdivers.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *